Pytania i odpowiedzi: MK Games Catalogue NET

Pytania i odpowiedzi >MK Games Catalogue NET
Czy program jest zgodny z Windows 10 ?Czym jest Steam Profile ID, gdzie go znajdę ?Funkcja skanowania dysku w poszukiwaniu gier nie działaFunkcja wydruku w programie nie działa, dlaczego ?
Instalacja programu nie zawiera pliku pomocyModuł wyszukiwania podczas wyszukiwania zgłasza błąd : NullReferenceException.Po aktualizacji do wersji 1.0.6 program nie pokazuje bazy danychPodczas uruchamiania programu Program MK_AUTOUPDATE.exe żąda dostępu do internetu
Program po zainstalowaniu w katalogu C:\Program Files wyświetla błąd podczas uruchamianiaProgram podczas uruchamiania zgłasza błąd : Internal error: Cannot open the shared memory region.Program uruchamia się w języku angielskim, chociaż język systemu operacyjnego jest polskiProgram zawiesz się podczas uruchamiania i każdego odczytu bazy danych podając wyjątek CLR0r03
Windows XP - program w wersji 1.0.6 nie uruchamia się
Czy program jest zgodny z Windows 10 ?
Program MK Games Catalogue NET jest zgodny z Windows 10.
Do góry
Czym jest Steam Profile ID, gdzie go znajdę ?
Steam profile ID jest to 64-bitowa liczba całkowita, która jest unikatowym ID danego użykownika/klienta platformy steam.

Steam ID jest widoczny w linku wyświetlanym w kliencie steam, po kiknięciu w guzik Znajomi w dolnym prawym rogu okna klienta Steam, mającym postać : "http://steamcommunity.com/profiles/XXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
Gdzie XXX.. to numer będący Twoim Steam ID.
Ten numer trzeba wprowadzić do programu, w oknie skanowania w poszukiwaniu gier.

Własne steam id można tez sprawdzić na tej stronie : steamrep.com - podaję za źródłem w dokumentacji steam steamcommunity.com.
Do góry
Funkcja skanowania dysku w poszukiwaniu gier nie działa
Funkcja ta jest w trakcie opracowywania. Jakkolwiek w aktualnej wersji beta, działa pobieranie informacji o grach zainstalowanych w ramach STEAM. Program nie wymaga do tego danych użytkownika STEAM.
Do góry
Funkcja wydruku w programie nie działa, dlaczego ?
Funkcja ta jest w trakcie opracowywania, przed osiągnięciem przez program MK Games Catalogue NET statusu wersji stabilnej zostanie ona wprowadzona.

AKTUALIZACJA : w wersji 1.0.3.2 funkcja ta została wprowadzona i działa
Do góry
Instalacja programu nie zawiera pliku pomocy
Pomoc jest dostępna w postaci artykułu, umieszczonego w stosownej kategorii artykułów, w tym serwisie. Plik pomocy zostanie umieszczony w instalacji programu dopiero w wersji stabilnej.
Do góry
Moduł wyszukiwania podczas wyszukiwania zgłasza błąd : NullReferenceException.
Należy zaktualizować program MK Games Catalogue NET do wersji 1.0.2.12 lub nowszej, gdzie ten błąd został naprawiony.
Do góry
Po aktualizacji do wersji 1.0.6 program nie pokazuje bazy danych
Bazę danych należy zaimportować do nowego formatu za pomocą dostępnej w programie opcji, tutorial jak to zrobić plus dodatkowe informacje znajduje się w sekcji Artykuły tego serwisu.
Do góry
Podczas uruchamiania programu Program MK_AUTOUPDATE.exe żąda dostępu do internetu
MK_AUTOUPDATE.EXE jest modułem autoaktualizacji opracowanym przeze mnie dla moich programów. Jest dołączany do praktycznie każdego programu dostępnego na tej stronie. Zadaniem tego programu jest informowanie użytkownika o dostępnych nowych aktualizacjach do MK Games Catalogue NET, i pobieranie ich oraz uruchamianie instalatora aktualizacji. Nie jest wymagany do działanie aplikacji, został umieszczony w instalacji programu MK Games Catalogue NET jedynie dla wygody jego użytkowników.
Do góry
Program po zainstalowaniu w katalogu C:\Program Files wyświetla błąd podczas uruchamiania
Problem został rozwiązany w wersji 1.0.2.24 beta programu. Windows nie lubi, kiedy program otwiera bazę danych MS SQL Server Compact Edition 3.5 znajdująca się w gdzieś w katalogu C:\Program Files. W tym przypadku program wcale nie musiał otwierać bazy danych default.sdf znajdującej się w katalogu programu - służy ona jako szkielet dla nowych baz danych tworzonych przez użytkownika programu. Ponieważ program domyślnie tworzy bazę danych dla użytkownika programu w katalogu moje dokumenty, ten element (otwieranie połączenia z default.sdf) mógł został wyeliminowany. Była to pozostałość po etapie wstępnego projektowania i testowania aplikacji.
Do góry
Program podczas uruchamiania zgłasza błąd : Internal error: Cannot open the shared memory region.
Dzieje się tak w przypadku, kiedy program MK Games Catalogue NET został zainstalowany w katalogu C:\Program Files.
Jest kilka sposobów obejścia tego problemu :
- Należy zainstalować aplikację w innym katalogu np. C:\Programy\MK Games Catalogue NET, lub X:\Programy\MK Games Catalogue NET,
- W przypadku instalacji w katalogu C:\Program Files\MK Games Catalogue NET, aplikację należy uruchamiać z uprawnieniami Administratora.

Problem związany jest z architekturą systemu Windows, która określa inne uprawnienia dla użytkownika nie będącego Administratorem, dla wszystkiego co jest instalowane w katalogu C:\Program Files, niż w przypadku innych, nie systemowych, katalogów.
Do góry
Program uruchamia się w języku angielskim, chociaż język systemu operacyjnego jest polski
Począwszy od wersji 1.0.6 program poprawnie wykrywa język systemu operacyjnego. W starszych wersjach programu wystarczy w ustawieniach File->Settings ustawić język na polski i ponownie uruchomić program
Do góry
Program zawiesz się podczas uruchamiania i każdego odczytu bazy danych podając wyjątek CLR0r03
Należy zaktualizować MK Games Catalogue NET do wersji 1.0.2.21 lub nowszej, problem został już rozwiązany.
Do góry
Windows XP - program w wersji 1.0.6 nie uruchamia się
Począwszy od wersji 1.0.6.01 programu, system operacyjny Windows XP nie jest wspierany.
Ponieważ Microsoft zakończył już wsparcie dla tego systemu operacyjnego, Microsoft zaleca aktualizację OS-a do nowszej wersji.
Do góry
PHP-Fusion PL