Zobacz temat
 Drukuj temat
Biblioteka Filmów - Lista wprowadzonych zmian
MK
W tym wątku umieszczane są w kolejnych postach informacje o zmianach w programie do katalogowania filmów Biblioteka Filmów.
Edytowane przez MK dnia 05/11/2014
 
MK
1.0.2.3 (WYDANA 19.10.2011) :
+ dodany autoupdater,
+ zaktualizowane biblioteki Microsoftu,
+ nowy instalator.
 
MK
1.0.2.4 (WYDANA 20.10.2011):
+ naprawienie błędu polegającego na problemach z przewijaniem rekordów w widoku sortowanym,
 
MK
1.0.2.5 (WYDANA 21.10.2011) :
+ umożliwienie szybszego dostępu do edycji szczegółów pola siatki poprzez 2-klik na pozycji, którą użytkownik chce edytować,
+ przeorganizowane GUI programu - pola na zdjęcia okładek katalogowanych filmów znajdują się teraz w oknie głównym aplikacji.
 
MK
1.0.2.6 (WYDANA 22.10.2011) :
+ dodanie długo obiecywanej funkcji ładowania i wyświetlania okładek filmów,
+ program teraz przechowuje bazę danych w podkatalogu \default_db\ ,a okładki w podkatalogu \default_db\covers, w katalogu programu,
+ dodana opcja przeniesienia bazy danych do nowej lokalizacji j.w. po wykryciu istnienia bazy danych z poprzedniej wersji,
+szereg drobnych poprawek poprawiających wygodę korzystania z programu.
 
MK
1.0.2.7 (WYDANA 23.10.2011) :
+ naprawienie błędu ukazującego się pod postacią komunikatu o niemożności znalezienia pliku BF_PDB.bf przez wyszukiwarkę,
+ nazwy niektórych pól w wyszukiwarce zmienione na bardziej czytelne, nieużywające skrótów np. było : DOE - Właściciel - Imię , IOF - Kodek - Nazwa, jest : Dane o Egzemplarzu - Właściciel - Imię, Informacje o Filmie - Kodek - Nazwa.
 
MK
1.0.2.8 (WYDANA 30.11.2011) :
- naprawienie błędu związanego z przenoszeniem zawartości niektórych pól rekordów, po uprzednim użyciu wyszukiwarki, która to wyszukiwarka nie znalazła żadnych pasujących do kryterium rekordów
 
MK
1.0.3.0 (WYDANA 06.03.2012) :
- dodanie grafiki do przycisków "Nowy", "Zapisz", "Usuń" znajdujących się w oknie głównym aplikacji.
 
MK
1.0.3.1 (WYDANA 11.03.2012):
- drobne poprawki w położeniu niektórych kontrolek w zakładce " Informacje o Filmie", aby lepiej wyglądały,
- dodanie i zmiana ikony aplikacji na standardową dla moich programów - logo "MK",
- zmiana ikony w oknie O programie, na standardowe logo "MK",
- dodanie opcji minimalizacji okna dla większej wygody użytkowników (i mojej ;P),
 
MK
1.0.3.2 (WYDANA 12.03.2012) :
- dodanie dodatkowego sprawdzania czy w listy w poszczególnych zakładkach zawierają rekordy, zanim funkcja dwukliku uaktywniającego edycję, zostanie aktywowana. Standardowo tak się powinno dziać tylko kiedy w polu siatki są rekordy, na danej zakładce,
- naprawiony błąd w zakładce 'Bibliotekarz' w polu siatki 'Wypożyczenia od innych' polegający na kopiowaniu zawartości nowego dodawanego rekordu w tej tabeli z dodanego wcześniej (lub nie) rekordu w polu siatki 'Wypożyczenia innym'.
 
MK
1.0.3.8 (WYDANA 09.05.2012) :
- poprawiona informacja o trybie sortowanym, od teraz występująca jako miła dla oka bitmapa,
- naprawiony błąd związany z zakladka 'Produkcja', polegający na kopiowaniu zawartości tabeli 'Produkcja' do tabeli 'Dystrybucja' podczas dodawania nowego rekordu do tabeli.
 
MK
1.0.4.16 (WYDANA 12.05.2012) :
- poprawione operacje na pamięci, wskaźnikach i ścieżkach,
- dodana opcja utworzenia i załadowania bazy danych w wybranym, dowolnym katalogu,
- dodana opcja tworzenia i obsługi wielu baz danych, w lokalizacjach wybranych przez Użytkownika,
- standardowy obrazek dla pustego miejsca na okładkę filmu teraz jest w zasobach aplikacji, nie potrzeba go ładować z pliku.
 
MK
1.0.4.17 (WYDANA 13.05.2012) :
- zaktualizowałem plik pomocy do programu, w tym dokonałem poprawek językowych treści dokumentu.
 
MK
1.0.4.19 (WYDANA 18.05.2012) :
- zmiana nazwy projektu na MKFilmDB
- poprawienie sposobu skalowania okładek,
 
MK
1.0.5.2 (WYDANA 22.06.2012) :
- dodanie funkcji eksportu zawartości całej bazy danych do plików *.csv (dane rozdzielone przecinkiem),
- dodanie funkcji eksportu pojedynczego rekordu do pliku w formacie *.csv (dane rozdzielone przecinkiem).
 
MK
1.0.5.10 (WYDANA 04.07.2013) :
- naprawiony błąd w tabelach w poszczególnych zakładkach, polegający na dublowaniu pierwszego wiersza tabeli, po dodaniu nowego rekordu,
- zmniejszone wymiary okna głównego,
- dodany nowy przycisk pozwalający wygodnie dodawać wiele gatunków filmów do pola gatunek,
- usunięty podgląd tyłu okładki, jako niewykorzystywany, baza danych nie uległa zmianie
- nowa wyszukiwarka - teraz kliknięcie na znaleziony film od razu przenosi do wybranego filmu,
- nowe ikonki przycisków dodawania, zapisywania, usuwania filmów,
- znacznie usprawnione tabele i operacje na nich w interfejsie użytkownika,
- lepsze skalowanie okładek wgranych do bazy danych, które są wyświetlane w podglądzie okładki w oknie głównym,
- powrót do nazwy projektu Biblioteka Filmów,
- planowane są dalsze wydania...
 
MK
1.0.5.11 (WYDANA 05.07.2013)
- do instalatora dodałem brakujące biblioteki,
- do instalatora dodałem pakiet bibliotek redystrybucyjnych Microsoft VC++ 2010 x86,
 
MK
1.0.5.12 :
- problem z niewyświetlaniem okładki filmu po załadowaniu obrazka rozwiązany - brakujące biblioteki zostały dodane do instalatora,
 
MK
1.0.5.15 :
- problem z kodowaniem polskich znaków w nagłówkach kolumn w eksportowanym arkuszu, zawierającym zawartość bazy danych rozwiązany
 
MK
1.0.6.46 :
- dodana funkcja drukowania filmów wraz z okładką (wszystkich rekordów albo aktualnego),
- dodany kreator wydruku,
- dodane biblioteki systemowe wymagane przez program do instalacji programu,
- program linkuje dynamicznie do Qt4.8,
- dodane wsparcie dla niektórych starszych procesorów (niektóre modele klasy pentium 4),
- poprawiony kod eksportujący do pliku CSV, w kwestii kodowania pliku
 
Przejdź do forum: