REGULAMIN SERWISU M.KAŁAT - Strona Domowa

I. Postanowienia wstępne.

1. Użytkownik serwisu korzystając z serwisu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem serwisu, i akceptuje jego treść.

2. Korzystanie z serwisu, rejestracja, pobieranie materiałów udostępnionych w serwisie jest bezpłatne.

3. Serwis prowadzony jest przez Marcina Kałat. Jednocześnie oświadczam w tym miejscu, iż nie odpowiadam za treści umieszczone w serwisie przez inne osoby.

4. Dane osobowe podawane w tym serwisie przez użytkowników, jako niepubliczne, nie są i nie będą udostępniane osobom czy podmiotom trzecim. Z wyjątkiem sytuacji określonych w przepisach prawa,tj. na wniosek uprawnionych do tego instytucji państwowych.

II.Czynności zabronione.

1. Zabrania się użytkownikom serwisu :

a) umieszczać treści : rasistowskie, dyskryminujące, przeznaczone tylko dla osób dorosłych, uwłaczające godności innych osób, obrażające inne osoby, zawierające słowa powszechnie uznane za wulgaryzmy;

b) spamować serwis treściami nie wnoszącymi nic wartościowego do dyskusji;

c) umyślnie doprowadzać w jakikolwiek sposób do niestabilnego działania forum jak i serwisu, jego blokady, awarii;

d) dokonywać nieautoryzowanej ingerencji w mechanizmy działania serwisu celem :
- zdobycia uprawnień administratora,
- wymienionych w części II pkt 1 lit. c);

e) rejestrować w systemie serwisu więcej niż jedno konto;

f) umieszczać w serwisie treści lub materiały sprzeczne z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

g) nawoływać do piractwa komputerowego, wskazywać treści niezgodne z prawem polskim - w tym prawem autorskim, promować piractwo komputerowe;

2. Wobec zaistnienia czynności zabronionych administrator ma obowiązek podjąć stosowną akcję celem usunięcia problemu przewidzianą w dalszej części regulaminu.

III.Przewidziane kary wobec zaistnienia okoliczności wymienionych w części II

1. Wobec użytkownika, który dopuścił się złamania punktów regulaminu ujętych w części II pkt 1 lit. a), b), e), f), g) stosuje się upomnienie; w sytuacji kiedy upomnienie nie daje rezultatu pozytywnego ze strony użytkownika, stosuje się blokadę konta lub permanentną blokadę na IP, e-mail, konto.

2. Wobec osoby, która złamała regulamin w części II pkt 1 lit. c) i d) stosuje się bezwarunkowąi nieodwołalną blokadę na IP, e-mail, konto.