MK Movie DB (Biblioteka Filmów NET) - aktualizacja 27.11.2022

27-11-2022 Ogłoszenia

Po wykonaniu testów wrzuciłem na Microsoft Store aktualizację Biblioteki Filmów NEt (MK Movie DB) zawierającą zgłoszone przez użytkoników programu nowe funkcje:

  • Dodanie kolumny Nośnik (ang. Media) do listy po prawej w głównym oknie aplikacji
  • Dodanie do słownika obsługującego pole wyboru "typ nośnika" w "danych o egzemplarzu" pozycji : Blue-ray 2D, Blue-ray 3D

Trwają prace nad poprawką na błąd dot. automatycznego katalogowania zawartości wskazanego folderu z filmami

Aktualizacja zawierająca 2 nowe funkcje jest w trakcie certyfikacji w Microsoft Store, powinna sie na dniach pojawić na listingu